Για εργοδότες
Τεχνικός πεδίου
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Τεχνικός πεδίου

Ο Όμιλος εταιρειών OLYMPIOS, έχοντας υλοποιήσει με απόλυτη επιτυχία πάνω από 120 έργα διαχείρισης κι εκσυγχρονισμού δικτυών υδατικών πόρων, και με ισχυρές συνεργασίες σε Ελλάδα κι εξωτερικό, συνεχίζει να επεκτείνεται σε ολόκληρο το φάσμα των έξυπνων πόλεων.

Ο Όμιλος εταιρειών OLYMPIOS, ιδρύθηκε το 1997 και πρωτοστατεί στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σύνθετων και βιώσιμων τεχνολογικών λύσεων στους τομείς της ενέργειας της ύδρευσης, της αποχέτευσης, της άρδευσης, του περιβάλλοντος και των έξυπνων πόλεων. Αναπτύσσουμε και υιοθετούμε έξυπνες και καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής συγχρονίζοντας τους τομείς του Information Technology και του Operational Technology, για να καθοδηγήσουμε τους πελάτες μας στην νέα ψηφιακή πραγματικότητα στους τομείς εξειδίκευσής μας. Μελετούμε, σχεδιάζουμε, υλοποιούμε, λειτουργούμε και συντηρούμε δημόσια και ιδιωτικά έργα , παρέχοντάς τεχνολογικό εξοπλισμό και προϊόντα λογισμικού, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες . Η αξιοπιστία του Ομίλου Εταιρειών Olympios βασίζεται στην πολυετή εμπειρία μας, στην διαρκή μελέτη και κατανόηση των τεχνολογικών εξελίξεων καθώς και στην άριστη κατάρτιση των επαγγελματιών που στελεχώνουν τις εταιρείες του. 

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της Τεχνικής Διεύθυνσης, αναζητούμε Τεχνικό πεδίου με σκοπό την διασφάλιση αποτελεσματικής εκτέλεσης των έργων σύμφωνα με τα ποιοτικά standards της εταιρίας.

Αρμοδιότητες:

  • Εκτέλεση επιτόπιων μετρήσεων πεδίου
  • Επίβλεψη εγκατάστασης εξοπλισμού

Προφίλ Υποψηφίου

  • Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών ή Υπολογιστών
  • Άδεια οδήγησης
  • Δυνατότητα ταξιδιών για μικρά χρονικά διαστήματα
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Τεχνικός πεδίου
Αγία Παρασκευή
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση