Για εργοδότες
Ηλεκτρονικός στην Τεχνική Διεύθυνση / Άγιος Στέφανος Αττικής
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά Ηλεκτρονικό για την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας στην εγκατάστασή της στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

Τα κύρια καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν την εγκατάσταση, δοκιμή, επισκευή αντικατάσταση και τροποποίηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού παραγωγής, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και συστημάτων σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες και τα πρότυπα ασφαλείας.

Ως ένα έμπειρο μέλος της ομάδας, θα:

 • Επιλύετε βλάβες εξοπλισμών στο σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου του  Αγ. Στεφάνου ή ακόμα και σε κάποια άλλη εγκατάσταση της Δέλτα εάν απαιτηθεί.
 • Διενεργείτε προληπτική συντήρηση εξοπλισμών.
 • Επιδιορθώνετε υπολογιστές, οθόνες καθώς και ηλεκτρονικά όργανα, πλακέτες (panel, controller, εργαστηριακών εξοπλισμών κ.λ.π.) εξοπλισμό του εργοστασίου.
 • Συντηρείτε το βιβλίο αναφορών βλαβών συνεργείου.
 • Συντηρείτε το βιβλίο ανάλωσης ανταλλακτικών συνεργείου.
 • Δημιουργείτε εντολές SAP για προληπτικές συντηρήσεις και για κατασταλτικές επεμβάσεις.
 • Συνεργάζεστε με τα υπόλοιπα τμήματα για επίλυση βλαβών.
 • Είστε υπεύθυνος/η για την τεχνική ολοκλήρωση εντολών SAP οι οποίες δεν περιέχουν ανταλλακτικά.
 • Είστε υπεύθυνος/η για την παροχή βοήθειας στα υπόλοιπα τμήματα του εργοστασίου όταν παραστεί ανάγκη.
 • Συμμετέχετε στις απογραφές ανταλλακτικών της αποθήκης.
 • Διατηρείτε το εργοστάσιο σε επίπεδα προτύπων AIB και BRC.
 • Αποκαθιστάτε ευρήματα εσωτερικής επιθεώρησης εργοστασίου.
 • Τακτοποιείτε/καθαρίζετε/δένετε καλώδια στις σχάρες.
 • Τηρείτε τους Κανόνες Υγείας και Ασφάλειας

Κύρια Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρονικού Μηχανικού
 • Επιθυμητή 2ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών συστημάτων και εξαρτημάτων
 • Ικανότητα διαγνωστικής ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγράμματος
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα και να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλέφωνο: 210 34 95 000, email: hrdelta@delta.gr.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Ηλεκτρονικός στην Τεχνική Διεύθυνση / Άγιος Στέφανος Αττικής
Άγιος Στέφανος
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση