Για εργοδότες
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
101-250
Κατασκευαστικός | Τεχνικός κλάδος
πριν 3 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 3 μήνες

Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

 

Περιοχή: ΡΕΘΥΜΝΟ

Απασχόληση: Πλήρης 

Πρόσληψη: Άμεση

 

H NewALERT εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων ενδιαφέρεται να προσλάβει ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕ ή ΤΕ ε πλήρη απασχόληση στην συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ στην ΡΕΘΥΜΝΟ.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο αντικείμενο επιθυμητή
  • Οργανωτικότητα, μεθοδικότητα, ομαδικότητα, ακεραιότητα, τήρηση προθεσμιών, αναλυτικές ικανότητες για την επίλυση προβλημάτων.
  • Β’ ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους).

Παροχές:

  • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
  • Δυνατότητες εξέλιξης
  • Δυνατότητα μετακίνησης από και προς την εργασία

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6908097154

Web: www.newalert.gr

Αποστολή βιογραφικών στο email: pnikou@newalert.gr με την ένδειξη ΝWT_MΗX

π.χ.   CV_Papadopoulos_Nikolaos_ ΝWT_ΜΗX.pdf

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ
Ρέθυμνο
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση