Για εργοδότες
Κωδ:TECH0323
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα

Καθήκοντα

-Τεχνική υποστήριξη μηχανών παραγωγής και περιφερειακού εξοπλισμού.

-Τήρηση προγράμματος συντηρήσεων, επισκευών μηχανών και κτιριακής υποδομής

-Συνεργασία στην υλοποίηση τεχνικών project

-Τήρηση καταγραφών τεχνικών επεμβάσεων

-Επίβλεψη της ορθής και ομαλής λειτουργίας των μηχανών

-Αναφορά σφαλμάτων και φθορών μηχανων στον Τεχνικό Διευθυντή

-Αναφορά εργασιών και τεχνικών επεμβάσεων στον Τεχνικό Διευθυντή

 

Απαραίτητα Προσόντα υποψήφιου

-Απόφοιτος αναγνωρισμένης τεχνικής σχολής

-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

 

 

Επιθυμητά Προσόντα

-Υπευθυνότητα

-Πειθαρχία

-Ομαδικό πνεύμα εργασίας

-Διάθεση για εξέλιξη και εκμάθηση νέων τεχνικών αντικειμένων

Η Εταιρία παρέχει:

-Εκπαίδευση 

-Φιλικό και Ασφαλές πειβάλλον 

-Ένδυση με ρούχα και παπαούτσια ασφαλείας 

-Δυνατότητα Εξέλιξης 

-Μεταφορικό μέσο από και πρός τον Προαστιακό Ασπροπύργου

Επίσης

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανική μονάδα θα συνεκτιμηθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση η τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής του κλάδου της παραγωγής τροφίμων.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ασπρόπυργος
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση