Για εργοδότες
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
 • Εγκαταστάσεις & Εκκινήσεις μηχανών.
 • Προγραμματισμένες συντηρήσεις και επισκευές μηχανημάτων συσκευασίας (inhouse/onsite).
 • Αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών.

Προσόντα:

 • Επιθυμητό πτυχίο ΤΕΙ Σχολής Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων.
 • Κατανόηση/σύνταξη ηλεκτρολογικού/μηχανολογικού σχεδίου.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή επικοινωνία).
 • Ομαδικό πνεύμα και υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας.
 • Δυνατότητα ταξιδίων εσωτερικού και εξωτερικού.
 • Δυνατότητα σύνταξης τεχνικών αναφορών.
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή όχι απαραίτητη.
 • Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου.
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση