Για εργοδότες
Κωδ:ΤΒΚΛ0124
Τεχνικός Βάρδιας Λειτουργίας Διοδίων-Κλόκοβα Αιτωλοακαρνανίας
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
2001-30000
Κατασκευαστικός | Τεχνικός κλάδος
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
  • Πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού των συστημάτων διοδίων συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του σταθμού διοδίων.
  • Εγκαθιστά και αντικαθιστά στοιχεία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεμβαίνοντας όπου απαιτείται, στοχεύοντας στην ορθή λειτουργία των συστημάτων.
  • Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες των συστημάτων με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση τους και την άμεση επίλυση των προβλημάτων.
  • Δημιουργεί γραπτές αναφορές των προβλημάτων και της συχνότητας αυτών, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση της διοίκησης του τμήματος στις πραγματοποιηθείσες επεμβάσεις.
  • Διαχειρίζεται και παρακολουθεί τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του τμήματος (υλικά, εργαλεία, κλπ.) καθώς και τους χώρους αποθήκευσης αυτού, εξασφαλίζοντας την καταλληλότητα τους.

   

  Απαιτούμενα Προσόντα:

   

  • Πτυχιούχος ΤΕΙ στον τομέα Ηλεκτρολογίας
  • Τουλάχιστον 1 έτος προηγούμενης εμπειρίας στη συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού συστημάτων ή σε ηλεκτρολογικές εργασίες βιομηχανικού εξοπλισμού
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
  • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών

   

   

  Δεξιότητες - Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

   

  • Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών
  • Προσανατολισμό στην Ποιότητα και την Απόδοση
  • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
  • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
  • Αποτελεσματική Επικοινωνία
  • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προτεραιοτήτων

   

  Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο  email hr@neaodos.gr  αναγράφοντας τον κωδικό θέσης, ΤΒΚΛ-0124

   

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Τεχνικός Βάρδιας Λειτουργίας Διοδίων-Κλόκοβα Αιτωλοακαρνανίας
Χαλκεία
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση