Για εργοδότες
Τεχνικός Ηλεκτρολόγος-Ηλεκτρονικός (Αθήνα)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 3 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 3 μήνες

Η εταιρεία Divico Α.Ε. ιδρύθηκε το 1982 στην Πάτρα, και είναι μια πανελλαδική εταιρεία η οποία απασχολεί περισσότερα από 150 άτομα, ενώ διαθέτει συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Στόχος της είναι να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και καινοτομίας στους τομείς των νέων τεχνολογιών και των συστημάτων ασφαλείας. Ο μικρός μέσος όρος ηλικίας, το υψηλό γνωσιακό επίπεδο και η συνεχής επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με το άριστο συνεργατικό κλίμα, καθιστούν την εταιρεία μας δημιουργική και πρωτοπόρα, ευέλικτη και προσαρμόσιμη στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.
Αναζητούμε ταλαντούχα και φιλόδοξα άτομα για την στελέχωση των τμημάτων μας, τα οποία θα είναι ικανά να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα της ομάδας μας.

Κωδικός Θέσης: Τεχνικός Ηλεκτρολόγος-Ηλεκτρονικός στις Εγκαταστάσεις Συστημάτων Ασφαλείας - Πυρασφάλειας - Cctv - Access Control (Αθήνα)

Αρμοδιότητες:
• Εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας
• Εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης βλαβών
• Εκτέλεση εργασιών προληπτικής συντήρησης
• Εκτέλεση ελέγχων σε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό

Για οποιαδήποτε πληροφορία για τη θέση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 - 461906.


Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο portal του Kariera  ή στο email careers@divico.gr

 

Επαγγελματικά προσόντα και απαιτήσεις:

• Απόφοιτος ΙΕΚ/ΑΕΙ/ΤΕΙ Τεχνικής Σχολής (επιθυμητή σχολή Ηλεκτρονικών/Ηλεκτρολόγων)
• Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ένα (1) έτος σε εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας
• Δίπλωμα Οδήγησης Ι.Χ
• Διάθεση συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης για τις εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας.
• Ικανότητα να εμπνέει εμπιστοσύνη
• Γνώση χειρισμού Η/Υ

 

Τι Προσφέρουμε:

• 1000+ μισθός
• Σταθερή πλήρη απασχόληση (μισθωτή σχέση εργασίας)
• Συνεχή εκπαίδευση στα συστήματα ασφαλείας και σε καινοτόμες τεχνολογίες ασφαλείας
• Προοπτικές εξέλιξης στο πλαίσιο μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρίας
• Υποστήριξη και επίβλεψη από έμπειρα στελέχη

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Τεχνικός Ηλεκτρολόγος-Ηλεκτρονικός (Αθήνα)
Κηφισιά
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση