Για εργοδότες
Αδειούχος Ψυκτικός
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
101-250
Κατασκευαστικός | Τεχνικός κλάδος
πριν 3 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 3 μήνες

H NewALERT, τεχνική εταιρία που ειδικεύεται στην κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα Αδειούχους Ψυκτικούς στο τμήμα συντήρησης εγκαταστάσεων στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Περιοχή: Νομός Ιωαννίνων  - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Απασχόληση: Πλήρης

Πρόσληψη: Άμεση

 

Προφίλ Επιθυμητού Υποψηφίου:

  • Άδεια Τεχνίτη Ψυκτικού, Άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικο
  • Εμπειρία σε εγκατάσταση-συντήρηση ψυκτικών μέσων
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους).

 

Παρέχεται:

  • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών πλήρους απασχόλησης
  • Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον.
  • Δυνατότητα εξέλιξης.

 

Αρμοδιότητες:

  • Παρακολούθηση, εκτέλεση και ενημέρωση του πλάνου συντήρησης
  • Συντονισμός Εργασιών Συντήρησης
  • Παρακολούθηση δικτύου και εξοπλισμού των ψυκτικών εγκαταστάσεων
  • Διαχείριση/ Διερεύνηση βλαβών σε εξοπλισμό

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6908097154 Παναγιώτης Νίκου 

Web: www.newalert.gr

Αποστολή βιογραφικών στο email: pnikou@newalert.gr με την ένδειξη ΝWT_RFR

π.χ.   CV_Papadopoulos_Nikolaos_ΝWT_RFR.pdf

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Αδειούχος Ψυκτικός
Ιωάννινα
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση