Για εργοδότες
Τεχνικός Προώθησης Πωλήσεων
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
-
ΠάτραΤοποθεσία
Πάτρα
πριν 4 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 4 μήνες

Μεγάλη Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητά να προσλάβει Τεχνικό Προώθησης Πωλήσεων, για στελέχωση του Τεχνικού Τμήματος, με έδρα την Πάτρα, περιφέρεια αρμοδιότητας την Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ιόνια Νησιά, και αντικείμενο την τεχνική εξυπηρέτηση του πελατολογίου της καθώς και την προώθηση των προϊόντων της.

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Πτυχίο Μέσης ή Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (Μηχανικών Τ.Ε./Περιβάλλοντος Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών – Ηλεκτρονικών ειδικοτήτων)
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
  • Γνώση Αγγλικών
  • Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Επιθυμητά χαρακτηριστικά

Ο επιτυχής ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει υπευθυνότητα, επικοινωνιακό χάρισμα, ικανότητα ομαδικής εργασίας, ενδιαφέρον για μάθηση και πρωτίστως θέληση να επιτύχει στην αποστολή του.

 Η Εταιρεία προσφέρει:

  • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.
  • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών (μισθός και εξαμηνιαίο Bonus).
  • Αυτοκίνητο της Εταιρείας, με κάλυψη των εξόδων του καθώς και εξόδων διαμονής.
  • Laptop με δυνατότητες εξ αποστάσεως επικοινωνίας καθώς και κινητό τηλέφωνο.
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Τεχνικός Προώθησης Πωλήσεων
-
Πάτρα
πριν 4 μήνες
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση