Για εργοδότες
Operations Manager
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
-
ένας μήνας πριν
Ημ. ανάρτησης
ένας μήνας πριν

Περιγραφή θέσης εργασίας

 • Εξασφαλίζει ότι όλες οι λειτουργίες εκτελούνται με κατάλληλο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο
 • Βελτιώνει τα συστήματα, τις διαδικασίες και τις βέλτιστες πρακτικές επιχειρησιακής διαχείρισης
 • Σχεδιάζει το απόθεμα και επιβλέπει την απόδοση της αποθήκης
 • Βοηθά να συμμορφώνονται οι διαδικασίες του οργανισμού με τη νομοθεσία
 • Διαμορφώνει στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους
 • Εξετάζει τα οικονομικά στοιχεία και τα χρησιμοποιεί για τη βελτίωση της κερδοφορίας
 • Διαχειρίζεται τους προϋπολογισμούς και τις προβλέψεις
 • Εκτελεί ελέγχους ποιότητας και παρακολουθεί τους βασικούς δείκτες απόδοσης παραγωγής
 • Βρίσκει τρόπους να αυξήσει την ποιότητα της εξυπηρέτησης πελατών

Απαραίτητα προσόντα

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία ως Operations Manager ή σε παρόμοια θέση
 • Γνώση οργανωτικής αποτελεσματικότητας και διαχείρισης λειτουργιών
 • Εμπειρία στην κατάρτιση προϋπολογισμού και προβλέψεων
 • Εξοικείωση με επιχειρηματικές και οικονομικές αρχές
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Operations Manager
-
Αγία Παρασκευή
ένας μήνας πριν
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση