Για εργοδότες
Νέο δυναμικό μέλος για την ομάδα διαχείρισης εργασιών του Κλάδου Γενικών Ασφαλειών
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
16-50
Ασφαλιστικός Κλάδος
πριν 3 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 3 μήνες
ΑσφάλειαΚατηγορία θέσης
Ασφάλεια

Περιγραφή θέσης :

 • Αξιολόγηση κινδύνων Γενικής Αστικής Ευθύνης, Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης , Cyber, Περιβαλλοντικής Ευθύνης , Περιουσίας , Μηχανικών Βλαβών , Χρήματων ,Μεταφορών .
 • Τοποθετήσεις κινδύνων Γενικής Αστικής Ευθύνης, Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, Cyber, Περιβαλλοντικής Ευθύνης, Περιουσίας , Μηχανικών Βλαβών, Χρήματων ,Μεταφορών .
 • Έλεγχος ορθής διαχείρισης ασφαλιστικών εργασιών κλάδου, διαχείριση ανανεώσεων .
 • Επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρίες για αποτελεσματική διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών
 • Αξιολόγηση κινδύνων και διερεύνηση προγραμμάτων Κλάδων σε διεθνές επίπεδο .
 • Έλεγχος διεκπεραίωσης αιτημάτων δικτύου πωλήσεων .
 • Επαφές, επικοινωνία με δίκτυο συνεργατών .

Προφίλ και ικανότητες υποψηφίου:

 • Τουλάχιστον 10 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση Πρακτορειακής/Μεσιτικής εταιρίας ή Ασφαλιστικής εταιρίας.
 • Διευρυμένες γνώσεις Γενικών Ασφαλίσεων, εκτός Αυτοκινήτου.
 • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή αντίστοιχης Ιδιωτικής Σχολής στον Ασφαλιστικό προσανατολισμό, θα ληφθεί ως επιπλέον προσόν.
 • Πνεύμα ομαδικότητας, εργατικότητα και υπευθυνότητα.
 • Άριστη γνώση χειρισμού του πακέτου MS Office
 • Γνώση και διαχείριση των portals των Ασφαλιστικών εταιριών, θα εκτιμηθεί
 • Εξοικείωση με την διαχείριση ηλεκτρονικού αρχείου
 • Εξοικείωση με τις εφαρμογές Datawise & Bluebyte , θα εκτιμηθεί
 • Πολύ καλή χρήση της Ελληνικής γλώσσας & Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Αναπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και συντονισμού
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Κάτοχος πιστοποιητικού Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Επιπέδου Α΄ & επαναπιστοποιήσεις
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψήφιους

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας
 • Διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης
 • Σύγχρονο, ευχάριστο, και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

 

 

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Νέο δυναμικό μέλος για την ομάδα διαχείρισης εργασιών του Κλάδου Γενικών Ασφαλειών
Γλυφάδα
πριν 3 μήνες
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση