Για εργοδότες
Υπάλληλος γραφείου ασφαλείας
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 3 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 3 μήνες
ΑσφάλειαΚατηγορία θέσης
Ασφάλεια

Ο/Η υπεύθυνος/-η της θέσης, θα αναλάβει τη διαδικασία δημιουργίας προγραμμάτων
εργασίας / βαρδιών του προσωπικού.
Περιγραφή Θέσης

 • Γνώση ψηφιακών προγραμμάτων στην Εργάνη
 • Δημιουργία προγραμμάτων βαρδιών του προσωπικού
 • Επικοινωνία με τους πελάτες για την επίλυση των προβλημάτων και την κάλυψη των αναγκών
 • Συντονισμός των εργασιών και διασφάλιση τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων
 • Δυνατότητα Επικοινωνίας με τους εργαζομένους για επίλυση προβλημάτων
 • Αρχειοθέτηση, σύνταξη εγγράφων και λοιπές υποστηρικτικές εργασίες γραφείου

Aπαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος/-η A.E.I. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ.
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (θα εκτιμηθεί )
 • Οργανωτικότητα και έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία
 • Καλή γνώση Αγγλικών, χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών MS Office
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Βιογραφικά με την ένδειξη

"ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

στο email: viografiko_hr@kolossosnet.gr

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπάλληλος γραφείου ασφαλείας
Μαρούσι
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση