Για εργοδότες
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΑΘΗΝΑ (ΚΩΔ:429)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια για να καλύψει τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού για πλήρη απασχόληση με κυλιόμενο ωράριο στις Γραμμές Βοήθειας του Οργανισμού (την Εθνική Τηλεφωνική  Γραμμή SOS 1056, την Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111 , την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 και την Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017) στην Αθήνα.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

 • Διαχείριση και καταγραφή αναφορών για κακοποίηση/παραμέληση ανηλίκων και προώθηση στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές
 • Διαχείριση περιστατικών επιτόπιας παρέμβασης
 • Διαχείριση και καταγραφή αιτημάτων φιλοξενίας ανηλίκων
 • Αναζήτηση εθελοντών αιμοδοτών για παιδιά με προβλήματα υγείας
 • Διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης
 • Παροχή κατευθύνσεων 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) και Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Άριστη Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Επαγγελματική ικανότητα και προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής γλώσσας, προφορικών και γραπτώς και ικανότητα συγγραφής επιστολών προς συνεργαζόμενους φορείς και υπηρεσίες
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων

 

- Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.

- Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΑΘΗΝΑ (ΚΩΔ:429)
Αγία Παρασκευή
πριν 7 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση