Για εργοδότες
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ (ΚΩΔ:438)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια για να καλύψει τη θέση του Ψυχολόγου για πλήρη απασχόληση με κυλιόμενο ωράριο στις Γραμμές Βοήθειας του Οργανισμού (την Εθνική Τηλεφωνική  Γραμμή SOS 1056, την Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111 και την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 και την 1017 για συμβουλετική υποστήριξη) στην Πάτρα.

   Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

 • Διαχείριση και καταγραφή αναφορών για κακοποίηση/παραμέληση ανηλίκων και προώθηση στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές
 • Διαχείριση περιστατικών επιτόπιας παρέμβασης
 • Διαχείριση και καταγραφή αιτημάτων φιλοξενίας ανηλίκων
 • Αναζήτηση εθελοντών αιμοδοτών για παιδιά με προβλήματα υγείας
 • Διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης
 • Συνεργασία με εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, κοινωνικούς φορείς, υπηρεσίες και εμπλεκόμενους φορείς σε περιπτώσεις κακοποίησης/παραμέλησης και εξαφάνισης ανηλίκων

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Πτυχίο Ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Συμβουλευτική ή σε γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας που σχετίζεται με παιδιά
 • Άριστη Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Επαγγελματική ικανότητα και προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής γλώσσας, προφορικών και γραπτώς και ικανότητα συγγραφής επιστολών προς συνεργαζόμενους φορείς και υπηρεσίες
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο

  Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

 • Επιθυμητή η χρήση λογισμικών συστημάτων CRM
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων
 • Συναισθηματική ανθεκτικότητα
 • Μεθοδικότητα
 • Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης

 

- Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.

- Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ (ΚΩΔ:438)
Αγία Παρασκευή
πριν 5 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση