Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Κωδ:ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ (ΚΩΔ: 439)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ - ΑΘΗΝΑ (ΚΩΔ: 606)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/ια, για να καλύψει τη θέση  του/της Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης στο Κέντρο Ημέρας (Ζωγράφου, Αθήνα).

Μερική ή πλήρης απασχόληση και πλήρης ασφαλιστική κάλυψη

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. με ειδικότητα Ψυχίατρου, Γενικού Ιατρού, Ψυχολόγου, Κοινωνικού Λειτουργού, Εργοθεραπευτή, Φυσικοθεραπευτή, Νοσηλευτή, Επισκέπτη Υγείας, της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου της αλλοδαπής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Απαραίτητη προηγούμενη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη Διεύθυνση Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή/και Προγραμμάτων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης ή 5ετής εργασιακή εμπειρία σε ανάλογες Μονάδες. 
 • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
 • Πιστοποίηση για ηλεκτρονική συνταγογράφηση 
 • Πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικών
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου της αλλοδαπής 
 • Πιστοποιημένη εξειδίκευση σε ατομική – ομαδική ψυχοθεραπεία
 • Προηγούμενη εμπειρία εργασίας, εκπαίδευσης ή εξειδίκευσης στην αντιμετώπιση παιδιών θυμάτων κακοποίησης ή παραμέλησης

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Ενδιαφέρον για το αντικείμενο
 • Υπευθυνότητα
 • Ευθυκρισία
 • Διοικητική και Οργανωτική ικανότητα
 • Μεταδοτικότητα
 • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
 • Συναισθηματική ανθεκτικότητα
 • Συλλογικό πνεύμα

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

 • Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.
 • Σε συνέντευξη θα κληθούν όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που αναγράφονται ανωτέρω.
 • Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ - ΑΘΗΝΑ (ΚΩΔ: 606)
Ζωγράφος
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση