Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΑΒΑΛΑ (ΚΩΔ:467)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Το Χαμόγελο του παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει τη θέση του Ψυχολόγου στην Καβάλα.  

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

 • Πραγματοποίηση ομαδικών και ατομικών συναντήσεων με το παιδαγωγικό προσωπικό στο Σπίτι Φιλοξενίας παιδιών με στόχο την ατομική/ ομαδική υποστήριξη, την ενδυνάμωση του ρόλου τους, την αποφόρτιση τους και την παροχή εκπαιδευτικού προσανατολισμού σε χρήσιμες μεθοδολογίες.
 • Διεξαγωγή ομαδικών συναντήσεων παιδιών και εφήβων με ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα
 • Συμμετοχή στην δι-επαγγελματική ομάδα του Σπιτιού.
 • Συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα στην επικοινωνία του παιδιού και την σχέση του με την οικογένεια του και συμβουλευτική υποστήριξη της βιολογικής οικογένειας.
 • Διασύνδεση και παρακολούθηση της πορείας ψυχιατρικών/ ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων που αφορούν παιδιά του Σπιτιού.
 • Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης στα Πρόσωπα Αναφοράς των Παιδιών για διαχείριση θεμάτων και για την παρακολούθηση της εξέλιξης της σχέσης
 • Συμμετοχή στη διαδικασία υιοθεσίας- αναδοχής παιδιών του Σπιτιού και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης.
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη Νέων που έχουν μεγαλώσει στο Σπίτι του Οργανισμού και των προσώπων αναφοράς τους
 • Σχεδιασμός και πραγματοποίηση διαδραστικών παρεμβάσεων - ενημερώσεων πρόληψης σε μαθητές και μαθήτριες / εκπαιδευτικούς / γονείς και κηδεμόνες / επιστημονική κοινότητα στις θεματικές της παιδικής κακοποίησης – παραμέλησης, σχολικής βίας και εκφοβισμού, ασφάλειας στο διαδίκτυο και εξαφανίσεων – αρπαγών.
 • Δικτύωση με την σχολική κοινότητα
 • Συγγραφή επιστημονικών άρθρων
 • Εκπροσώπηση του Οργανισμού σε Συνέδρια - Ημερίδες
 • Αξιολόγηση και εκπαίδευση υποψήφιων εθελοντών και διοχέτευση στις δράσεις του Οργανισμού της περιοχής εμβέλειας.
 • Συντονισμός Εταιρικού και Οικογενειακού εθελοντισμού.
 • Σύνδεση με τη Γραμμή 1056 & 116000 για συμβουλευτική υποστήριξη και συνεργασία για τον χειρισμό έκτακτων περιπτώσεων στην περιοχή εμβέλειας.
 • Συμμετοχή στην λειτουργία του κέντρου Στήριξης, με χειρισμό περιστατικών επιτόπιων παρεμβάσεων και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε παιδιά, εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς.
 • Καταγραφή καταγγελιών για κακοποίηση/παραμέληση και προώθηση στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
 • Καταγραφή αιτημάτων φιλοξενίας
 • Διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης   

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Πτυχίο Ψυχολογίας και Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Συμβουλευτική ή σε γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας που σχετίζεται με παιδιά
 • Επιθυμητή η εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
 • Άριστη Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Επαγγελματική ικανότητα και προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Κάτοχος διπλώματος ΙΧ

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

•    Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου
•    Ευχέρεια γραπτής και προφορικής συνδιαλλαγής και επικοινωνίας 
•    Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης 
•    Υψηλή προσαρμοστικότητα
•    Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων 
•    Ικανότητα συνεργασίας και σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.

Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΚΑΒΑΛΑ (ΚΩΔ:467)
Αγία Παρασκευή
πριν 5 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση