Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΚΩΔ: 493)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/α, για να καλύψει τη θέση του Εργοθεραπευτή στο Κέντρο Ημέρας του Οργανισμού στην Αθήνα (Ζωγράφου). Η θέση αφορά πλήρη απασχόληση με πρωινό και απογευματινό ωράριο. 

Το Κέντρο Ημέρας παρέχει δωρεάν εξατομικευμένες κλινικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας με σκοπό την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά και εφήβους θύματα κακοποίησης/ενδοοικογενειακής βίας ή οποιασδήποτε μορφής βίας.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες:

 • Συμμετοχή στο διαγνωστικό έργο με αξιολογητικές μεθόδους (παρατήρηση, συνέντευξη, σταθμισμένες και μη σταθμισμένες δοκιμασίες κ.λπ.) ώστε να εκτιμήσει τις ικανότητες και τις δυσκολίες του ατόμου στην εκτέλεση των καθημερινών του έργων και δραστηριοτήτων καθώς και τους παράγοντες (δεξιότητες του ατόμου και περιβαλλοντικά στοιχεία) που οδηγούν στις δυσκολίες αυτές.
 • Θέτει στόχους και σχεδιάζει την παρέμβαση σε συνεργασία με το άτομο και την οικογένεια του, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
 • Επιλέγει, αναλύει, διαβαθμίζει και προσαρμόζει θεραπευτικά μέσα, μεθόδους και τεχνικές.
 • Σχεδιάζει, κατασκευάζει, εφαρμόζει και παρέχει ειδικά βοηθήματα ώστε να διευκολύνει τη συμμετοχή του ατόμου στα έργα και τις δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής.
 • Εκτιμά και προτείνει τροποποιήσει για το περιβάλλον (κοινωνικό, φυσικό) ώστε να διευκολύνει την ενεργητική συμμετοχή του ατόμου στο περιβάλλον της επιλογής του.
 • Επιλέγει και εφαρμόζει θεωρίες, προσεγγίσεις και μεθόδους σχετικές με την Εργοθεραπεία εκτιμώντας σχετικά ερευνητικά δεδομένα, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της δουλειάς του.
 • Αναπτύσσει αποτελεσματική θεραπευτική επικοινωνία με τους ωφελούμενους και τους γονείς-φροντιστές τους.
 • Αποτελεί μέλος της Θεραπευτικής/Διεπιστημονικής Ομάδας.
 • Συμμετοχή, δημιουργία και συν-συντονισμός θεραπευτικών ομάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
 • Αναλαμβάνει τη συμβουλευτική γονέων/φροντιστών για θέματα που σχετίζονται με την αποκατάσταση και τη διευκόλυνση του παιδιού.
 • Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και σε δράσεις στη Κοινότητα με σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση αλλά και πρόληψη σε θέματα ψυχικής υγείας που αφορούν την κακοποίηση-παραμέληση ανηλίκων.

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής
 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
 • Προηγούμενη εθελοντική ή μισθωτή εργασία, τουλάχιστον τριών ετών, σε συναφείς φορείς.
 • Πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικών
 • Πιστοποιημένη καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου της αλλοδαπής συναφής με την ειδικότητα
 • Εποπτεία επί του αντικειμένου για εύλογο χρονικό διάστημα
 • Μεταδοτικότητα, συνεργασία στην ομάδα, επικοινωνία
 • Προηγούμενη εμπειρία εργασίας, εκπαίδευσης ή εξειδίκευσης στην αντιμετώπιση παιδιών θυμάτων κακοποίησης ή παραμέλησης ή/και σε πληθυσμό προσφύγων-μεταναστών

Διαδικασίας Υποβολής Αίτησης

 • Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο hr@hamogelo.gr με Κωδικό 493.
 • Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.
 • Σε συνέντευξη θα κληθούν όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που αναγράφονται ανωτέρω.
 • Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΚΩΔ: 493)
Αγία Παρασκευή
πριν 6 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση