Για εργοδότες
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Υποχρεωτικά προσόντα:

· Πτυχίο εργοθεραπείας

· Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

· Γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ.

· Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Αρμοδιότητες

· Εφαρμογή αξιολογητικών εργαλείων εργοθεραπείας στους θεραπευόμενους

· Υλοποίηση θεραπευτικών συνεδριών ( ατομικών / ομαδικών)

· Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο

Προαιρετικά προσόντα:

· Μεταπτυχιακές σπουδές

· Εξειδίκευση στη μέθοδο της αισθητηριακής ολοκλήρωσης (S.I)

· Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό έως 15/07/2024 στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση hr1@elepap.gr 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
Αγρίνιο
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση