Για εργοδότες
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

 

Προφίλ υποψηφίου:

 

  • Πτυχίο Νοσηλευτικής
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

Χαρακτηριστικά Υποψηφίου :

  • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
  • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
  • Συνέπεια
  • Προσοχή στη λεπτομέρεια
  • Εχεμύθεια

Η εταιρεία προσφέρει:

  • Συνεχής εκπαίδευση
  • Προοπτικές εξέλιξης
  • Αριστες συνθήκες εργασίας

 

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση