Για εργοδότες
Κωδ:ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ (ΚΩΔ: 439)
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΑΘΗΝΑ (ΚΩΔ: 439)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/ια, για να καλύψει τη θέση  του/της Παιδοψυχίατρου στο Κέντρο Ημέρας (Ζωγράφου, Αθήνα), με σκοπό την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των παιδιών και εφήβων θυμάτων κακοποίησης/παραμέλησης/ενδοοικογενειακής βίας ή έκθεσης σε ακραίες τραυματικές συνθήκες καθώς και συμβουλευτική στήριξη των οικογενειών τους.

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου της αλλοδαπής
 • Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
 • Άδεια άσκησης ιατρικής ειδικότητας Παιδοψυχίατρου
 • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
 • Πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικών
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου της αλλοδαπής 
 • Πιστοποιημένη εξειδίκευση σε ατομική – ομαδική ψυχοθεραπεία
 • Μεταδοτικότητα, συνεργασία στην ομάδα, επικοινωνία
 • Προηγούμενη εμπειρία εργασίας, εκπαίδευσης ή εξειδίκευσης στην αντιμετώπιση παιδιών θυμάτων κακοποίησης ή παραμέλησης

Μερική ή πλήρης απασχόληση και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

 • Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων
 • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
 • Συναισθηματική ανθεκτικότητα
 • Μεθοδικότητα
 • Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

 • Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.
 • Σε συνέντευξη θα κληθούν όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που αναγράφονται ανωτέρω.
 • Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΑΘΗΝΑ (ΚΩΔ: 439)
Ζωγράφος
πριν 6 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση