Για εργοδότες
Υπάλληλος Γραφείου

Πώληση εξαρτημάτων και ανταλλακτικών σε επαγγελματίες και ιδιώτες.
 Έρευνα αγοράς και ανταγωνισμού
 Καταχώρηση παραστατικών αγορών

Προφίλ υποψηφίου
 Γνώση του χώρου των μετάλλων και των εξαρτημάτων τους
 Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία
 Πολύ καλές γνώσεις σχετικά με τα εξαρτήματα αλουμινίου

Απαραίτητα Προσόντα
 Γνώση χρήσης Η/Υ, Microsoft office, άνεση στην επικοινωνία
μέσω e-mail

 Καλή γνώση Αγγλικών , άνεση σε γραπτό και προφορικό λόγο
 
Γνώση χρήσης ERP

 Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διαπραγματευτικές
ικανότητες

Θα εκτιμηθεί η εμπειρία διαχείρισης αποθήκης και η κατοχή
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Αποστολή βιογραφικών στο info@kiziridis.gr

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπάλληλος Γραφείου
Πειραιάς
πριν 14 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση