Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Διευθυντής Πωλήσεων (Sales Manager)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Ελληνική Εταιρεία Συμβούλων στην Αθήνα, μέλος ομίλου εταιρειών, με πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό επιθυμεί να προσλάβει Διευθυντή Πωλήσεων (Sales Manager).

Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τομείς όπως η Οργάνωση και η Εταιρική Διακυβέρνηση, η Επιχειρησιακή Ανθεκτικότητα, η Διαχείριση Κινδύνων, η Διαχείριση Ποιότητας, η Πληροφορική, η Ασφάλεια Πληροφοριών, η Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων κά καθώς και η παροχή λύσεων λογισμικού στους παραπάνω τομείς, καθώς και τη συμμετοχή της σε ερευνητικά έργα.

Ενδεικτικές κύριες αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, των στόχων και των προσεγγίσεων στα θέματα Marketing & Πωλήσεων
 • Επικοινωνία με επιχειρήσεις για ενημέρωση τους σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας.
 • Διαχείριση και συντονισμός των ενεργειών προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας και του σχετικού πλάνου επικοινωνίας
 • Διαχείριση του υφιστάμενου πελατολογίου της εταιρείας
 • Διεύρυνση του πελατολογίου της εταιρείας – Δημιουργία ισχυρών, μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες
 • Επίτευξη των στόχων πωλήσεων της εταιρίας
 • Παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού και εντοπισμός των νέων ευκαιριών συνεργασίας
 • Υποστήριξη στη καθημερινή λειτουργία σε θέματα Πωλήσεων και Marketing

Απαραίτητα Προσόντα. Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί προσόν
 • Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας (προφορικά και γραπτά) στην Αγγλική γλώσσα απόλυτα απαιτητό
 • Προϋπηρεσία πάνω σε θέματα Πωλήσεων & Marketing με έμφαση στους τομείς συμβουλευτικών υπηρεσιών και λύσεων λογισμικού
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 • Ικανότητα σκέψης και λειτουργίας τόσο σε στρατηγικό όσο και σε τακτικό επίπεδο
 • Ανάληψη Πρωτοβουλιών
 • Διαχείριση χρόνου, έργων και ευκαιριών και ικανότητα multitasking
 • Επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Δυνατότητα ταξιδιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

Παροχές. Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικότατο πακέτο αποδοχών, ωφελημάτων και δώρων ανάλογo της εμπειρίας και των στόχων που θα συμφωνηθούν
 • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
 • Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Σταθερό, εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον με ουσιαστικές δυνατότητες εξέλιξης

Εάν αξιολογείτε την ευκαιρία συνεργασίας, επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας μια σύντομη συνοδευτική επιστολή μαζί με το βιογραφικό σας στα Ελληνικά ή Αγγλικά. Θα απαντήσουμε σε όλες τις αιτήσεις. Αντιμετωπίζουμε όλες τις αιτήσεις ως αυστηρά εμπιστευτικές και σύμφωνα με την πολιτική μας GDPR, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Διευθυντής Πωλήσεων (Sales Manager)
-
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση