Για εργοδότες
Telesales Supervisor (Πειραιάς)

Η UCC, θυγατρική της WATT+VOLT, μεγαλώνει!

Γίνε μέλος της ομάδας προώθησης νέων υπηρεσιών και προϊόντων ενέργειας WATT+VOLT, σε θέση Telesales Supervisor, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στον Πειραιά με στόχο τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών.

Responsibilities

 • Καθοδήγηση, ανάπτυξη και παρακίνηση ομάδων τηλεφωνικών πωλήσεων
 • Οργάνωση και συντονισμός των εργασιών των ομάδων για την επίτευξη των στόχων πωλήσεων που έχουν συμφωνηθεί
 • Συμμετοχή στον καθορισμό του πλάνου πωλήσεων του τμήματος σε συνεργασία με τον Contact Center Director
 • Επίτευξη στόχων βάσει του πλάνου πωλήσεων
 • Ανάπτυξη και εκπαίδευση των ομάδων σε βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης πωλήσεων
 • Ανεύρεση, αξιολόγηση και επιλογή εκπροσώπων πωλήσεων με στόχο την ταχύτερη δυνατή στελέχωση των ομάδων πωλήσεων
 • Παρακολούθηση δεικτών απόδοσης (KPIs) και δημιουργία σχετικών αναφορών
 • Αξιολόγηση της απόδοσης των μελών της ομάδας, εντοπισμός αναγκών εκπαίδευσης και δημιουργία πλάνου ανάπτυξης
 • Παρακολούθηση και διασφάλιση της εφαρμογής των πολιτικών και των διαδικασιών της εταιρίας
 • Υποστήριξη και αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν εντός των ομάδων
 • Κινητοποίηση των μελών της ομάδας και ανάπτυξη κλίματος ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Συνδρομή στη διαδικασία ένταξης και προσαρμογής των νέων εργαζομένων στις ομάδες


Requirements

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία 3-4 ετών σε ρόλους προϊσταμένου σε τμήματα τηλεφωνικών πωλήσεων και τουλάχιστον 1 έτους σε θέση Supervisor
 • Άριστη χρήση Η/Υ και προγραμμάτων MS Office
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Εμπειρία στον κλάδο της ενέργειας θα εκτιμηθεί
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Δυναμισμός, ευελιξία και ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού


Benefits

 • Ανταγωνιστικός σταθερός μηνιαίος μισθός
 • Μηνιαίο bonus παραγωγικότητας
 • Παροχή ιδιωτικής ασφάλισης
 • Ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης
 • Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Telesales Supervisor (Πειραιάς)
Πειραιάς
9 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση