Για εργοδότες
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Καθήκοντα και Υπευθυνότητες :

Συμμετοχή στην ανάπτυξη και υλοποίηση της εμπορικής στρατηγικής της εταιρίας

Σχεδιασμός πολιτικών για την επίτευξη των στόχων πωλήσεων και την επέκταση της πελατειακής βάσης

Διαμόρφωση και παρακολούθηση του ετήσιου πλάνου πωλήσεων

Εκπαίδευση και παρακίνηση της ομάδας πωλήσεων

Διαμόρφωση και παρακολούθηση των δρομολογίων των πωλητών

Καθορισμός στόχων πωλήσεων ανά πελάτη

Συνεργασία και συντονισμός με το τμήμα Marketing της εταιρίας

Συμμετοχή στην οργάνωση της παρουσίας της εταιρίας σε εμπορικές εκθέσεις

Σχεδιασμός και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών πωλήσεων

Χτίσιμο και διατήρηση ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες

Διαχείριση και επίλυση προβλημάτων των πελάτων

Διαμόρφωση και παρουσίαση περιοδικών αναφορών πωλήσεων

Στενή παρακολούθηση της αγοράς για διερεύνηση ευκαιριών

 

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ

Εμπειρία σε Διευθυντική ή άλλη θέση ευθύνης του τμήματος Πωλήσεων σε επιχειρήσεις του κλάδου των Α' υλών Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής η σχετικού κλάδου Τροφίμων

Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Ικανότητα χρήσης MS Office (Excel, PowerPoint) για τη δημιουργία αναφορών και παρουσιάσεων

Δυνατότητα συχνών ταξιδιών στο εσωτερικό και το εξωτερικό

Τόπος μόνιμης κατοικίας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας

 

Πρόσθετα προσόντα:

Ικανότητες Project Management

Συνέπεια – Αποτελεσματικότητα – Αφοσίωση στο όραμα της ομάδας

Ικανότητα καθοδήγησης της ομάδας του και χρήσης των ανθρώπινων πόρων

Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας

Πελατοκεντρική αντίληψη

Μεθοδικότητα και πνεύμα συνεργασίας

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση χειρισμού σύγχρονων εφαρμογών ERP

Η εταιρεία προσφέρει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και πολλαπλών παροχών, μέσα σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας με σημαντικές προοπτικές εξέλιξης και συνοδεύεται από ένα εκτενές πρόγραμμα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης.

Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια κατά την διαχείριση και την αξιολόγηση τους.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Πάτρα
πριν ένα χρόνο
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση