Για εργοδότες
ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Μεγάλος Χρηματοασφαλιστικός όμιλος ζητά 2 στελέχη πωλήσεων, απόφοιτους ΑΕΙ , 25-40 ετών , με δυναμική προσωπικότητα για την στελέχωση τμήματος εξειδικευμένης διερεύνησης αναγκών επιχειρήσεων. 

Παροχές :

Υψηλές μηνιαίες αμοιβές

Bonus επιπλέον της αμοιβής

Εξέλιξη

Εξειδικευμένη εκπαίδευση

Ομαδική ασφάλιση

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Καλλιθέα
πριν ένα χρόνο
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση