Για εργοδότες
Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η ΝΕΟΤΕΧ ΑΕΒΕ, ηγέτιδα εταιρεία παραγωγής και εμπορίας υψηλής ποιότητας ειδικών δομικών υλικών, στο πλαίσιο περαιτέρω ανάπτυξής της, ενδιαφέρεται να προσλάβει: 

Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης

με έδρα τη Μάνδρα Αττικής


Κύριες αρμοδιότητες: 

 • Επαφές με υπεργολάβους στεγάνωσης-δαπέδων 
 • Τεχνική εκπαίδευση συνεργείων εφαρμογής
 • Τεχνική υποστήριξη σε έργα εντός και εκτός Αθηνών
 • Επίσκεψη σε πελάτες δικτύου μαζί με υπεύθυνο πωλητή με στόχο την παροχή απευθείας τεχνικής υποστήριξης προς πελάτες τους
 • Διαχείριση παραπόνων πελατών – Επί τόπου επίσκεψη και after sales service
 • Τεχνικά σεμινάρια και παρουσιάσεις σε προσωπικό και πελάτες – Πρακτικές εφαρμογές
 • Back-up τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη

 

Απαραίτητα προσόντα: 

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη ή παρόμοια θέση, επιθυμητά στον κλάδο μονωτικών ή/και χρωμάτων
 • Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση άλλων ξένων γλωσσών
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ, MS Office (Word Excel, Powerpoint)
 • Ισχυρές επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα αυτόνομης λειτουργίας και πρόληψης/επίλυσης προβλημάτων
 • Προθυμία και ομαδικό πνεύμα

 

Η εταιρεία προσφέρει:  

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
 • Εξελισσόμενο, δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο hr@neotex.gr

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης
Μάνδρα
πριν ένα χρόνο
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση