Για εργοδότες
ΠΩΛΗΤΗΣ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η θέση του/της πωλητή/-τριας έχει ως πεδίο εργασίας το λεκανοπέδιο Αττικής και τη Χαλκίδα.

1) επίτευξη του στόχου πωλήσεων στον τομέα ευθύνης του/της

2) φροντίδα για την ιδανική υλοποίηση των συμφωνιών και ενεργειών στην περιοχή ευθύνης

3)παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων και των πωλήσεων στην περιοχή ευθύνης 

4) διαπραγμάτευση και επίτευξη συμφωνιών με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες

5) εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑ
Ωραιόκαστρο
3 μήνες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση