Για εργοδότες
Κωδ:2023_a
Sales Manager-Agronomist (Greater Larisa Area)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Περιγραφή θέσεως

 • συλλογή πληροφοριών αγοράς και ανάπτυξη πελατολογίου
 • τακτικές συναντήσεις με πιθανούς πελάτες για τη διατήρηση και ανάπτυξη σχέσεων
 • κατανόηση απαιτήσεων των πελατών και κατάλληλη διαπραγμάτευση των όρων μιας συμφωνίας
 • εκπροσώπηση σε εμπορικές εκθέσεις, εκδηλώσεις
 • δημιουργία εκθέσεων συσκέψεων και προόδου (meeting and progress reports)
 • εκτεταμένη άποψη για την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών
 • επικοινωνία με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας για την δρομολόγηση των παραγγελιών
 • επικοινωνία με το χρηματοπιστωτικό τμήμα για την πίστωση των πελατών
 • έλεγχο των ποσοτήτων των εμπορευμάτων σε απόθεμα
 • παρακολούθηση των πληρωμών των πελατών
 • συναντήσεις με την ομάδα πωλήσεων 

Παροχές

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & bonus επίτευξης στόχων
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Εταιρικό όχημα, φορητός Η/Υ και κινητό τηλέφωνο
 • Δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία.
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Sales Manager-Agronomist (Greater Larisa Area)
Λάρισα
πριν ένα χρόνο
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση