Για εργοδότες
Job Header Image
Κωδ:ΕΠΙΘ. ΠΩΛ.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΙΔΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Οι κύριες υπευθυνότητες της θέσης είναι:

 • Η διαχείριση του υφιστάμενου δικτύου των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων και η ανάπτυξη νέων σημείων.
 • Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και η βελτιστοποίηση της απόδοσης των πρατηρίων.
 • Η εύρυθμη λειτουργία των πρατηρίων.
 • Η εφαρμογή της πιστωτικής πολιτικής της εταιρίας.

Ο ρόλος επηρεάζει άμεσα την επίτευξη των εκάστοτε ποσοτικών και οικονομικών στόχων της εταιρίας και την υιοθέτηση της εταιρικής εικόνας στο δίκτυο.

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (κατά προτίμηση οικονομικής κατεύθυνσης).
 • Επιθυμητό Μεταπτυχιακό.
 • Απαραίτητη 3ετή προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων.
 • Αυξημένες ικανότητες επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης.
 • Εχεμύθεια & υπευθυνότητα.  
 • Εργατικότητα & ομαδικότητα.
 • Εξαιρετικές οργανωτικές & αναλυτικές ικανότητες.
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Δυνατότητα συχνών ταξιδιών & διανυκτερεύσεων.    

Προσφέρεται:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη.
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & παροχών.
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη & Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΙΔΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ
Κηφισιά
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση