Για εργοδότες
Customer service Representative
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
-
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα

Αρμοδιότητες

 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών
 • Λήψη και καταχώρηση παραγγελιών
 • Εισαγωγή παραγγελιών σε σύστημα διαχείρισης πελατών (CRM)
 • Επιβεβαίωση διαθεσιμότητας προϊόντων - επικοινωνία με πελάτες για πρόταση εναλλακτικών λύσεων σε προϊόντα με βάση τις διαθεσιμότητες, αλλά και τις ανάγκες του εκάστοτε εταιρικού λογαριασμού
 • Επικοινωνία με τα λοιπά τμήματα για την εύρυθμη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του πελατολογίου
 • Παροχή υποστήριξης (after-sales) των πελατών με πληροφορίες - εκπαιδευτικό υλικό και ενημέρωση για τα προϊόντα
 • Τιμολόγηση και καταχώρηση σχετικών παραστατικών
 • Αρχειοθέτηση

Απαραίτητα προσόντα

 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε οργανωμένο τμήμα εξυπηρέτησης εταιρικών πελατών (business customer service) ή σε θέση Β2Β client service.
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη χρήση Η/Υ και MS Office
 • Ευχέρεια στην χρήση CRM / ΕRP
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και οργάνωσης της εργασίας
 • Προϋπηρεσία σε δομές σχετικές με τον ιατρικό κλάδο ή τις υπηρεσίες υγείας ή τμήμα B2B client service θα συνεκτιμηθεί 
 • Πελατοκεντρική αντίληψη δίνοντας προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Θετικότητα, πρωτοβουλία
 • Συνεχής διάθεση για βελτίωση και απόκτηση γνώσης
 • Ομαδικό πνεύμα και αντίληψη

Παροχές

 • Πλήρης εκπαίδευση για τη θέση, τις διαδικασίες, την αγορά, τα προϊόντα καθώς και το πελατολόγιο
 • Φιλικό, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξη

Ευχαριστούμε όλους τους αιτούντες για το ενδιαφέρον στον οργανισμό μας. Παρακαλώ σημειώστε πως θα επικοινωνήσουμε με τους επικρατέστερους. 

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Customer service Representative
-
Κηφισιά
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση