Για εργοδότες
Sales Representative Ρόδος
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Πρόκειται για οκτάωρη απασχόληση μέσω συνεργαζόμενης με την ΓΕΡΜΑΝΟΣ εταιρείας σε ιδιόκτητα καταστήματα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, τα οποία λειτουργούν υπό το εμπορικό σήμα COSMOTE

Περιγραφή Θέσης

 • Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου ΟΤΕ
 • Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στον πελάτη
 • Προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη

Προφίλ Υποψήφιου:

·      Απολυτήριο Λυκείου – Απαραίτητο

·      Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους) – Απαραίτητο

·      Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον 6 (έξι) μηνών σε προώθηση τηλεπικοινωνιακών προϊόντων/υπηρεσιών ή / και προϊόντων Τεχνολογίας – Επιθυμητό

·      Καλές γνώσεις εφαρμογών MS Office – Απαραίτητο

·      Καλή γνώση αγγλικών (Επιπέδου Β2) – Απαραίτητο

Αναζητούμε ανθρώπους με:

 • Πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα εστίασης στο αποτέλεσμα
 • Πάθος για την τεχνολογία

Παρoχές :

 • Bonus επίτευξης στόχων
 • Προνομιακό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας , internet και τηλεόρασης και επιπλέον προσφορές
 • Κινητό τηλέφωνο σε προνομιακό πρόγραμμα
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Σύγχρονο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Ολοκληρωμένη εκπαίδευση και συνεχής καθοδήγηση και υποστήριξη

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 05/04/2024

Κάνε αίτηση τώρα!

 

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων ή/και εγγράφων. Με την αποστολή του βιογραφικού του σημειώματος ο κάθε υποψήφιος συναινεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019, ως ισχύει, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου, που περιέλθει με ευθύνη του υποψηφίου στην κατοχή της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ και της συνεργαζόμενης με αυτήν εταιρείας, οι οποίες είναι και ενεργούν ως ανεξάρτητες υπεύθυνες επεξεργασίας, με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων του υποψηφίου για την κάλυψη της θέσης για την οποία απέστειλε το βιογραφικό του καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί του για την παροχή οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης πληροφορίας ή για να οριστεί συνάντηση συνέντευξης όπως και για την πρόσληψη αυτού.

 

Η  ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ κι οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, ως ανεξάρτητες υπεύθυνες επεξεργασίας, μπορούν, χωριστά η καθεμία,  να ορίζουν εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό καθεμίας χωριστά. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ διατηρεί τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων για δύο (2) έτη.


Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία τόσο έναντι της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ όσο και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρείων, το οποίο μπορεί να ασκήσει με αποστολή του αιτήματός του στο e-mail: hr_sales@ote.gr. Διευκρινίζεται ότι για την άσκηση των δικαιωμάτων του έναντι και των δύο υπευθύνων επεξεργασίας, ο υποψήφιος αποστέλλει αίτημα και στους δύο υπευθύνους επεξεργασίας χωριστά στα ανωτέρω e-mails. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική Αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr).

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Sales Representative Ρόδος
Ρόδος
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση