Για εργοδότες
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΑΘΗΝΑ (ΚΩΔ: 617)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει θέση – πλήρους απασχόλησης – Συντονιστή/τριας Εθελοντικού Δημιουργικού Εργαστηρίου στην Αγία Παρασκευή, Αθήνα.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

 • Συντονισμός και εποπτεία όλων των καθημερινών λειτουργιών του Εθελοντικού Δημιουργικού Εργαστηρίου πανελλαδικώς με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του
 • Οργάνωση παραγωγής ειδών Εθελοντικού Εργαστηρίου
 • Προσδιορισμός της ποσότητας των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη των στόχων παραγωγής
 • Συνεργασία με άλλα τμήματα του Οργανισμού για την μορφοποίηση των στόχων του Εθελοντικού Εργαστηρίου
 • Καθορισμός των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του Εθελοντικού Δημιουργικού Εργαστηρίου και σχεδιασμός πλάνου υλοποίησης τους
 • Καθορισμός και ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών για την οργάνωση και αποτελεσματική διαχείριση των τμημάτων/δράσεων του Εθελοντικού Δημιουργικού Εργαστηρίου (Μπομπονιέρες - προσκλήτηρια, e-shop, Κουμπαράδες, Bazaars)
 • Διαχείριση και ανάπτυξη επικοινωνίας με φορείς που συμμετέχουν στην διάθεση των ειδών του Εθελοντικού Δημιουργικού Εργαστηρίου.
 • Καθοδήγηση, παρακίνηση, και παρακολούθηση της απόδοσης της ομάδας του Εθελοντικού Δημιουργικού Εργαστηρίου.
 • Διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις και παζάρια.
 • Δημιουργία ποσοτικών και ποιοτικών αναφορών.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

·  Πτυχίο ΑΕΙ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ,Οικονομικών επιστημών ή πτυχίο σε συναφή τομέα

·  Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο ή σε αντικείμενο διαχείρισης παραγωγής τουλάχιστον δύο έτη

·  Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά

·  Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου

·  Γνώση χειρισμού λογισμικού ΕRP, θα συνεκτιμηθεί η γνώση σε SoftOne

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

 • Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών με υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και νέων ιδεών-προτάσεων
 • Πνεύμα ομαδικής συνεργασίας και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΑΘΗΝΑ (ΚΩΔ: 617)
Αγία Παρασκευή
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση