Για εργοδότες
Αντιπρόσωπος Πωλήσεων
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Αρμοδιότητες

 • Παρουσίαση, προώθηση και πώληση προϊόντων/ υπηρεσιών
 • Διενέργεια αναλύσεων κόστους-οφέλους και αναγκών των υπαρχόντων/ δυνητικών πελατών ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους
 • Καθιέρωση, ανάπτυξη και διατήρηση θετικών επιχειρηματικών σχέσεων και σχέσεων με πελάτες
 • Προσέγγιση προτεινόμενων πελατών μέσω απροειδοποίητων τηλεφωνημάτων
 • Επίσπευση της επίλυσης των προβλημάτων και των παραπόνων του πελάτη για μεγιστοποίηση της ικανοποίησης
 • Επίτευξη συμφωνημένων στόχων πωλήσεων και αποτελεσμάτων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
 • Συντονισμός της προσπάθειας πώλησης με μέλη της ομάδας και άλλα τμήματα
 • Ανάλυση της δυναμικής της περιοχής/αγοράς, παρακολούθηση πωλήσεων και εκθέσεις κατάστασης
 • Παροχή στη διοίκηση εκθέσεων σχετικά με τις ανάγκες των πελατών, τα προβλήματα, τα συμφέροντα, τις ανταγωνιστικές δραστηριότητες και τις δυνατότητες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Διαρκής ενημέρωση για τις βέλτιστες πρακτικές και τις τάσεις προώθησης
 • Διαρκής βελτίωση μέσω σχολίων ανατροφοδότησης 

Απαιτήσεις

 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως αντιπρόσωπος πωλήσεων
 • Εξαιρετική γνώση MS Office
 • Εξοικείωση με τις πρακτικές BRM και CRM, σε συνδυασμό με την ικανότητα οικοδόμησης παραγωγικών επιχειρηματικών επαγγελματικών σχέσεων
 • Ισχυρό κίνητρο και εστίαση στον στόχο, καθώς και αποδεδειγμένη πρότερη ενασχόληση με τις πωλήσεις
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στην επικοινωνία, τις διαπραγματεύσεις και τις πωλήσεις
 • Δεξιότητες ορισμού προτεραιοτήτων, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα δημιουργίας και πραγματοποίησης παρουσιάσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κοινού
 • Δεξιότητες διαχείρισης σχέσεων και ανοιχτός στα σχόλια ανατροφοδότησης
 • Πτυχίο BA/BS ή ισοδύναμο
 • Κάτοχος Διπλώματος Οδήγησης

Παροχές

 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Μισθός και Ποσοστά επί των πωλήσεων αναλόγως προσόντων
 • Όχημα, Κινητό τηλέφωνο
 • Εκπαίδευση στο αντικείμενο
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Αντιπρόσωπος Πωλήσεων
Παλαιό Φάληρο
πριν 3 μήνες
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση