Για εργοδότες
Key Account Representative B2B
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Ο ιδανικός υποψήφιος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των πωλήσεων στο υφιστάμενο αλλά και σε νέο πελατολόγιο με σκοπό την επίτευξη του στόχων, λειτουργώντας παράλληλα συμβουλευτικά και παρέχοντας προστιθέμενη αξία στους πελάτες της αρμοδιότητας του.


Βασικές Αρμοδιότητες

 • Ανάπτυξη νέου πελατολογίου
 • Διατήρηση, ανάπτυξη και υποστήριξη υπάρχοντος πελατολογίου μέσω τακτικών
  επισκέψεων
 • Ανάλυση αναγκών, παρουσίαση προϊόντων, εκπαίδευση, σύνταξη πρότασης
  συνεργασίας σε υφιστάμενους και νέους πελάτες
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης του
  ετήσιου στόχου πωλήσεων
 • Ανάλυση στοιχείων πωλήσεων και υποβολή προτάσεων για στοχευμένες
  προωθητικές ενέργειες
 • Παρακολούθηση, μελέτη και ανάλυση του ανταγωνισμού και των τάσεων της
  αγοράς
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας με στόχο την καλύτερη δυνατή
  και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών


Προσόντα Υποψηφίου

 • Πτυχίο AEΙ ή ΤΕΙ, επιθυμητό
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 έτη
 • Άριστες προσωπικές δεξιότητες παρουσίασης, επικοινωνίας και
  διαπραγματευτικής ικανότητας
 • Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση των πελατών και στην επίτευξη των
  στόχων
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS office (excel, word, powerpoint, outlook)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Διαθεσιμότητα για ταξίδια

Η εταιρεία προσφέρει

 • Αυτοκίνητο | Laptop | Κινητό
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας
 • Προγράμματα εκπαίδευσης
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον που προάγει την ατομική πρωτοβουλία και την
  προσωπική ανάπτυξη
 • Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης σε μία ταχέως και υγιώς
  αναπτυσσόμενη εταιρεία
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Key Account Representative B2B
Μοσχάτο
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση