Για εργοδότες
Υπάλληλος Τμήματος Εξαγωγών με γνώση Γαλλικών
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Περιγραφή θέσης

 • Συνολική διαχείριση παραγγελιών πελατών (καταχώριση, συλλογή εμπορευμάτων, συντονισμός αποστολής, συλλογή όλων των εγγράφων εξαγωγής)
 • Συνεργασία με άλλα τμήματα της εταιρείας (προμήθειες, αποθήκη, λογιστήριο)
 • Διατήρηση καταστάσεων του πελατολογίου
 • Επικοινωνία με πελάτες (τηλεφωνική, γραπτή και προσωπικές συναντήσεις)
 • Παρουσία σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι ή Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Marketing
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τμήμα ή σε άλλο τμήμα εμπορικής επιχείρησης
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων MS Office
 • Εμπειρία χειρισμού κάποιου ERP προγράμματος
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και γαλλικής γλώσσας (σε προφορική & γραπτή επικοινωνία)
 • Επιθυμητή η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία στον κλάδο της μόδας και του αξεσουάρ θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως
 • Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Μαθηματική αντίληψη
 • Αξιολόγηση προτεραιοτήτων και ικανότητα διεκπεραίωσης πολλαπλών καθηκόντων
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών με προσανατολισμό στους στόχους
 • Ομαδικό πνεύμα και ευελιξία

Παροχές εταιρείας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

 

 

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπάλληλος Τμήματος Εξαγωγών με γνώση Γαλλικών
Αθήνα
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση