Για εργοδότες
Προϊστάμενος Περιφέρειας Πωλήσεων Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Τίτλος Θέσης :  Προϊστάμενος Περιφέρειας Πωλήσεων Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Αναφέρεται σε :  Διευθυντή Ζώνης Πωλήσεων

H εταιρεία μας, Μύλοι ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ είναι μια από τις κορυφαίες Αλευροβιομηχανίες στη χώρα, με έδρα στην Πάτρα, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής μας, αναζητούμε κατάλληλους συνεργάτες να συμμετέχουν στο όραμα και τη δυναμική μας πορεία.

Η θέση του Προϊσταμένου Περιφέρειας Πωλήσεων Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας,με έδρα την Πάτρα, είναι η σημερινή μας προτεραιότητα και σας καλούμε λαμβάνοντας υπόψιν τα παρακάτω δεδομένα, να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να συζητήσουμε τις δυνατότητες συμμετοχής σας από θέση ευθύνης σε ένα μόνιμο, πάντα φιλόδοξο και αποδοτικό πλάνο εργασίας, στο πλαίσιο της μεγάλης μας οικογένειας η οποία θα παραμένει πάντα μια φιλική, σύγχρονη και δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Κύριες Αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Περιφέρειας Πωλήσεων :

 • Διαμορφώνει και εισηγείται το Πλάνο Πωλήσεων της Περιφέρειας του και το επικαιροποιεί σύμφωνα με την αντίστοιχη διαδικασία.
 • Θέτει στόχους ανά Πελάτη και εγκρίνει το Πλάνο Ανάπτυξης του.
 • Στοχοθετεί, εκπαιδεύει και κινητοποιεί, την ομάδα των Υπευθύνων Πωλήσεων της Περιφέρειας ευθύνης του.
 • Διαμορφώνει σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Πωλήσεων το μηνιαίο Πρόγραμμα επισκέψεων στους πελάτες και επιβεβαιώνει την συνεπή τήρησή του.
 • Διαχειρίζεται τα τυχόν προβλήματα των πελατών, άμεσα, διεξοδικά και σύμφωνα με τις εταιρικές πολιτικές, προστατεύοντας το συμφέρον της εταιρείας και την ικανοποίηση των πελατών.
 • Διαμορφώνει και υποβάλει τις απαραίτητες εμπορικές αναφορές, και συμμετέχει ενεργά και δημιουργικά στις εσωτερικές συναντήσεις.
 • Συμμετέχει στην υλοποίηση ειδικών εμπορικών ενεργειών οι οποίες σχεδιάζονται από το Εμπορικό τμήμα, για την ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς.
 • Παρακολουθεί την αγορά στην Περιφέρειά του και αναγνωρίζει εμπορικές ευκαιρίες.

Απαιτούμενα Προσόντα

 Επιθυμητά Χαρακτηριστικά  :

Θα θέλαμε οι συνεργάτες μας, Προϊστάμενοι Περιφέρειας Πωλήσεων, να είναι απόλυτα συνεπείς άνθρωποι, αποτελεσματικοί, φιλικοί καθοδηγητές της ομάδας τους και προσηλωμένοι στο στόχο τους.

Θα θέλαμε να αγαπάνε τον σχεδιασμό και την οργάνωση, να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο Εμπορικό περιβάλλον, να είναι κοντά στην τεχνολογία, να καλλιεργούν την εμπιστοσύνη και την ακεραιότητα στο εταιρικό περιβάλλον.

Θα θέλαμε να διασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών, να ενδιαφέρονται για την διαρκή βελτίωση της δουλειάς τους, να είναι απόλυτα ειλικρινείς, να επιθυμούν την γνώση και να διαχειρίζονται με σύνεση τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους  τους οποίους διαχειρίζονται.

Τυπικά Προσόντα :

 • Πιστοποιητικό Ανώτερης Εκπαίδευσης, με Εμπορικό / Οικονομικό Προσανατολισμό.
 • Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα χρήσης MS Office και εμπειρία μιας Εμπορικής Εφαρμογής (ERP).
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • 2-3 έτη εμπειρία σε θέση ευθύνης.

Παρέχουμε:

 • Εκπαίδευση & Υποστήριξη.
 • Ικανοποιητικές Αποδοχές.
 • Πλήρη Απασχόληση & Ασφάλιση.
 • Σύγχρονο Περιβάλλον Εργασίας.
 • Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό υπόψη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στο hr@kepenos.gr  αναφέροντας τον κωδικό 0112.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Προϊστάμενος Περιφέρειας Πωλήσεων Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας
Πάτρα
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση