Για εργοδότες
Σύμβουλος Πωλήσεων Δερμοκαλλυντικών και Ογκολογικών Προϊόντων
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
1-15
Φαρμακευτικές & Κλάδος Υγείας

Η evomed είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο του ιατρικού εξοπλισμού και των φαρμακευτικών προϊόντων και αναζητούμε έναν ανταγωνιστικό σύμβουλο πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων που θα μπορεί να διαπρέψει σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον γρήγορων ρυθμών. 

Αρμοδιότητες

 • Αξιολόγηση αναγκών των πελατών και παρουσίαση των κατάλληλων προϊόντων που προωθεί η εταιρεία
 • Επικοινωνία με τους γιατρούς στους οποίους απευθύνεται η εταιρεία και επίτευξη της σύστασης των προϊόντων μας από αυτούς, αξιοποιώντας αποτελεσματικές δεξιότητες πωλήσεων και πραγματοποιώντας ανάλυση κόστους-οφέλους (Παθολόγους-Ογκολόγους, Δερματολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Γυναικολόγους)
 • Παροχή πληροφοριών για τα προϊόντα και δειγμάτων προϊόντων
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις πωλήσεων, τηλεδιασκέψεις, εκπαιδευτικές συνεδρίες και συμπόσια
 • Συνεργασία με το management team πωλήσεων για την ανάπτυξη στρατηγικών και την υλοποίηση στρατηγικών προώθησης του brand, προκειμένου να διασφαλίζεται ένα ενιαίο μήνυμα marketing
 • Παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων και συνθηκών της αγοράς, με στόχο τον προσδιορισμό του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Τήρηση λεπτομερών αρχείων και εγγράφων για αναφορά και feedback
 • Επιδίωξη συνεχούς μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης και ενημέρωση για τα πιο πρόσφατα ιατρικά δεδομένα

Requirements

 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως σύμβουλος πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων ή ιατρικών ειδών σε Παθολόγους-Ογκολόγους, Δερματολόγους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Γυναικολόγους
 • Εξοικείωση με βάσεις δεδομένων, στατιστικά εργαλεία, σειρές προϊόντων και τα πιο πρόσφατα ιατρικά θέματα
 • Γνώση του MS Office
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στην επικοινωνία, τις διαπραγματεύσεις και τις πωλήσεις
 • Ισχυρό κίνητρο και εστίαση στον στόχο, καθώς και αποδεδειγμένη πρότερη ενασχόληση με τις πωλήσεις
 • Αξιόλογες δυνατότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Πτυχίο σε σχετικό πεδίο
 • Καλή γνώση αγγλικών 
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Σύμβουλος Πωλήσεων Δερμοκαλλυντικών και Ογκολογικών Προϊόντων
Καλλιθέα
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση