Για εργοδότες
ΠΩΛΗΤΗΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Μεγάλη εταιρεία φωτισμού στην Αθήνα ζητάει πωλητή για διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου στην Αττική.

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση (διατήρηση και ανάπτυξη) υπάρχοντος πελατολογίου μέσω επισκέψεων στην έδρα του πελάτη.
 • Δημιουργία νέα πελατολογίου.
 • Εφαρμογή στρατηγικών διείσδυσης για νέες συνεργασίες πελατών.
 • Έρευνα αγοράς – Έλεγχος και ανάλυση ανταγωνισμού.

Προσόντα:

 • Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε μεγάλη οργανωμένη επιχείρηση σε αντίστοιχη θέση – πωλήσεων.
 • Καλή γνώση μηχανογραφικών συστημάτων και MS OFFICE.
 • Δυνατότητα αντίληψης των αναγκών του πελάτη – υπερχονδρική / μεγάλα έργα.
 • Ικανότητα διαχείρισης μεγάλων πελατών – key account.

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα.
 • Δυναμική προσωπικότητα.
 • Πνεύμα ομαδικής εργασίας.
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου.
 • Αποτελεσματικότητα.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Όχημα από εργασία προς πελάτες.
 • Εταιρικό τηλέφωνο.
 • Tablet

 

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ
Ταύρος
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση