Για εργοδότες
Στέλεχος (B2B) Υποστήριξης και Ανάπτυξης Πωλήσεων (ΕΔΡΑ ΚΡΗΤΗ)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Στέλεχος (B2B) Υποστήριξης και Ανάπτυξης πωλήσεων με έδρα την  Κρήτη

 

ΠΡΟΦΙΛ

Ο κατάλληλος υποψήφιος , ως Υπεύθυνος Ανάπτυξης Πωλήσεων, θα είναι υπεύθυνος για
την επιτυχή υλοποίηση του πλάνου ανάπτυξης και την επίτευξη των εμπορικών στόχων στην περιοχή ευθύνης του. Θα εστιάζει στην ανάπτυξη του εταιρικού πελατολογίου καθώς και στη διαχείριση του υφιστάμενου εφαρμόζοντας ενέργειες με σκοπό την επίτευξη των
εμπορικών στόχων στην περιοχή ευθύνης.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

● Υλοποίηση της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας
● Ανάπτυξη/διαχείριση των πωλήσεων
● Ένταξη νέου πελατολογίου και συντήρηση του ήδη υπάρχοντος
● Εντοπισμός ευκαιριών ανάπτυξης

ΠΡΟΣΟΝΤΑ /ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

● Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης ΑΕΙ/ΤΕΙ
● Επιθυμητή εμπειρία σε ανάλογη θέση
● Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
● Καλή γνώση Η/Υ
● Άριστη επικοινωνία, γραπτή και προφορική, σε Ελληνικά και Αγγλικά

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση job@taxydromiki.gr με θέμα «Στέλεχος Υποστήριξης και Ανάπτυξης Πωλήσεων Κρήτης» και ονοματεπώνυμο υποψηφίου. Όλες οι αιτήσεις θα εξετασθούν και θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

Η τήρηση και η επεξεργασία των ληφθέντων βιογραφικών σημειωμάτων από τη Γενική
Ταχυδρομική θα γίνει σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις επιταγές του
κανονισμού της Ε.Ε. 2016/679 για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Περισσότερες πληροφορίες για εμάς μπορείτε να βρείτε:
http://www.taxydromiki.com/aboutus
Εταιρική παρουσίαση:
http://www.taxydromiki.com/sites/default/files/documents/gt_etairiki_paroysiasi.pdf

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Στέλεχος (B2B) Υποστήριξης και Ανάπτυξης Πωλήσεων (ΕΔΡΑ ΚΡΗΤΗ)
Ανώγεια
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση