Για εργοδότες
Junior Broker
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
 • Συμφωνεί με τον Επικεφαλής Υποκαταστήματος τους  στόχους των  πωλήσεων  , και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την αγοραπωλησία τίτλων  οι στόχοι περιλαμβάνουν:
 • το μερίδιο συνολικής αγοράς
 • το ποσοστό μέσης προμήθειας της Ομάδας που ανήκει
 • Ύψος Χαρτοφυλακίου Ομάδας.
 • Αριθμός νέων πελατών που συμφωνούν με τα χαρακτηριστικά που θέτει η εταιρία.
 • Παρακολουθεί σε ημερήσια βάση την εξέλιξη των εργασιών .
 • Συναντά σε εβδομαδιαία βάση τον τον Επικεφαλή Υποκαταστήματος με θέμα την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την εξέλιξη των εργασιών.
 • Συνεργάζεται και εκπαιδεύετε για τυχόν νέα προϊόντα ( Αμοιβαία Κεφάλαια, Επενδυτική Τραπεζική) από  τον Επικεφαλή Τομέα Πωλήσεων Ιδιωτών
 • Παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα της εταιρίας καθώς και τα ηλεκτρονικά σεμινάρια που απαιτούνται μέσω του E-learning
 • Προετοιμάζει με τον Επικεφαλής Τομέα Πωλήσεων Ιδιωτών ή τον Επικεφαλής Υποκαταστήματος λίστες των πελατών στόχων και καθορίζει στόχους παρουσιάσεων και πωλήσεων
 • Ο Διαμεσολαβητής Χρηματιστηριακών Πράξεων εξασφαλίζει καλές επαγγελματικές σχέσεις με τους υφιστάμενους πελάτες στοχεύοντας παράλληλα στην προσέλκυση νέων πελατών.
 • Μεριμνά για την εξυπηρέτηση των walk-in πελατών.
 • Γνωστοποιεί στον Επικεφαλής Τομέα Πωλήσεων Ιδιωτών ή τον Επικεφαλής Υποκαταστήματος τυχόν εκπαιδευτικές ανάγκες του που υπάρχουν και αιτείται τη συμμετοχή του στα εκπαιδευτικά σεμινάρια της εταιρίας
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Junior Broker
-
Ηράκλειο
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση