Για εργοδότες
ΤΜΗΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα

Γνώσεις

 • Οικονομική ή λογιστική εκπαίδευση (ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ)
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση εργασίας.
 • Γνώση τήρησης Βιβλίων Γ΄ Κατηγορίας και φορολογικής νομοθεσίας
 • Εμπειρία στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Επιθυμητή η γνώση στο σύστημα ENTERSOFT-ERP
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και προγραμμάτων MS Office

Προφίλ Υποψηφίου

 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας
 • Αναλυτική και συνθετική σκέψη
 • Προσήλωση στο αποτέλεσμα
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση, προσαρμοστικότητα σε ταυτόχρονες πολλαπλές ενέργειες-εργασίες, ανάληψης ευθυνών & επίλυσης προβλημάτων

Κύριες αρμοδιότητες

 • Τιμολόγηση (Γνώση έκδοσης παραστατικών)
 • Καταχώρηση :
  • εισπράξεων & πληρωμών και κλείσιμο ημερήσιου ταμείου & δρομολογίων
  • παραστατικών εξόδων σε βιβλία Γ κατηγορίας
 • Επικοινωνία για συμφωνία υπολοίπων :

            με πιστωτές για πληρωμές και με πελάτες για εισπράξεις

 • Αρχειοθέτηση παραστατικών
  • Διαχείριση Ταμείου & αντικαταβολών, πιστωτικός έλεγχος
  • Έλεγχος αποστολής στοιχείων και συμφωνίας My Data με τα βιβλία της εταιρίας
  • Συμμετοχή στις εσωτερικές διαδικασίες και εργασίες διασφάλισης λειτουργίας του Λογιστηρίου
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση