Για εργοδότες
Κωδ:store Ζάκυνθος
STORE MANAGER/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εταιρεία AXF SA που δραστηριοποιείται στο χώρο της μόδας με τα brand

Attrattivo & ALE

και διαχειρίζεται περισσότερα από 110 καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

αναζητά στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης να εντάξει στο δυναμικό της

Store manager/Διευθυντής-Διευθύντρια καταστήματος

στα κατάστημά μας στην Ζάκυνθο:

 

 

                                                            Κύριες Αρμοδιότητες 

 • Εκπαίδευση ανθρωπίνου δυναμικού.
 • Διαχείριση και παρακίνηση του προσωπικού.
 • Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος.
 • Διασφάλιση της υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών του καταστήματος.
 • Επίτευξη μηνιαίων στόχων.
 • Τήρηση των προτύπων λειτουργίας VM του καταστήματος.
 • Συντονισμός της ομάδας με βάση τις λειτουργικές διαδικασίες της εταιρίας.
 • Συνεχής έλεγχος και αξιολόγηση για την έγκαιρη αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων.

                                                 

 

                                                              Απαραίτητα Προσόντα

 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Ικανότητα διοίκησης , παρακίνησης , έμπνευσης και ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού.
 • Ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων .
 • Σωστή διαχείριση χρόνου για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
 • Παρακίνηση και εμψύχωση για την επίτευξη στόχων.
 • Σωστός προγραμματισμός προτεραιοτήτων ,ιδιαιτέρως υπό συνθήκες πίεσης.

 

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
STORE MANAGER/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Ζάκυνθος
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση