Για εργοδότες
ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΒΡΕΦΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Επικοινωνιακό χαρακτήρα με ομαδικό πνεύμα

Υπευθυνότητα

Επιθυμητή Γνώση Η/Υ

Επιθυμητή Γνώση Aγγλικής γλώσσας

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΒΡΕΦΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αθήνα
πριν 5 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση