Για εργοδότες
QC SUPERVISOR (ΧΑΛΚΙΔΑ)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Επιμερισμός των αρμοδιοτήτων  στους βοηθούς χημείου και διοικητικές ικανότητες
 • Συνεργασία και επικοινωνία με διαφορετικά τμήματα εντός της εταιρίας. (πχ. παραγωγή, customer service, logistics κλπ.)
 • Επικοινωνία με προμηθευτές & τμήμα προμηθειών για συλλογή πληροφοριών και τεχνικών στοιχείων και δεδομένων (ελληνικά και αγγλικά)
 • Καθορισμός των ποιοτικών ελέγχων που πρέπει να πραγματοποιούνται προκειμένου να διασφαλίζεται ο έλεγχος της συμμόρφωσης των προϊόντων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τους
 • Συνεχής ενημέρωση για θέματα που αφορούν: μεθόδους ποιοτικού ελέγχου, εξοπλισμό ποιητικού ελέγχου, τεχνικές εξελίξεις, κλπ.
 • Προτάσεις για εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του Χημείου, για τις ανάγκες εκπαίδευσης και πιστοποίησης του προσωπικού που διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους, για τη συμμετοχή σε εργαστηριακές δοκιμές και για ότι άλλο κρίνει αναγκαίο για τον προσδιορισμό και διατήρηση της ικανότητας του Χημείου στους ποιοτικούς ελέγχους
 • Σύνταξη οδηγιών ποιοτικού ελέγχου για τον έλεγχο κατά περίπτωση εισερχομένων α΄ υλών, ημιετοίμων και τελικών προϊόντων
 • Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη διενέργεια των ποιοτικών ελέγχων
 • Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη αποδέσμευση προϊόντων μετά την πιστοποίηση ότι πληρούν τα κριτήρια αποδοχής του ποιοτικού ελέγχου ή υπό τον όρο ανάκλησης μέχρι την ολοκλήρωση των ποιοτικών ελέγχων
 • Επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση του συνόλου των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου όπου το κρίνει αναγκαίο
 • Τήρηση αρχείων με τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων, τα πιστοποιητικά για Α΄ ύλες, καθώς και στοιχεία από εσωτερικούς ελέγχους, εργαστηριακές δοκιμές, κλπ. που αποδεικνύουν την ικανότητα του εργαστηρίου
 • Οργάνωση και συντήρηση αρχείων QC
 • Σύνταξη και οργάνωση Certificate of Analysis

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ,τμήμα Χημείας, Χημικός Μηχανικός, Επιστήμης των Υλικών
 • Προϋπηρεσία : Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 1-2 έτη. Επιπλέον προϋπηρεσία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή χρήση υπολογιστών. Γνώση χρήσης SAP θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης στους κόλπους μίας εδραιωμένης και δυναμικής επιχείρησης
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
QC SUPERVISOR (ΧΑΛΚΙΔΑ)
Ληλάντιοι
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση