Για εργοδότες
Κωδ:ΕΠΙΚ_ΣΥΓΓ_ΣΥΓΧ_13_2024
Επικεφαλής Ομάδας Συγγραφής Προτάσεων Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

H Νeuropublic (www.neuropublic.gr) αποτελεί μια συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία στο χώρο της πληροφορικής και της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και της συνεχούς πρωτοπορίας στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών επιθυμεί να προσλάβει Επικεφαλής Ομάδας Συγγραφής Προτάσεων Συγχρηματοδοτούμενων Έργων. Διεκδίκησε κι εσύ μια θέση στην μεγάλη ομάδα μας. 

Αναζητούμε Επικεφαλής Ομάδας Συγγραφής Προτάσεων Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, που θα αναλάβει το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την προσέλκυση νέων συγχρηματοδοτούμενων έργων της εταιρείας.

Αρμοδιότητες θέσης

 • Συντονισμός του συνόλου των δραστηριοτήτων εντοπισμού και προσέλκυσης νέας χρηματοδότησης (π.χ. ανάλυση επερχόμενων προσκλήσεων – Calls/Topics /Προσκλήσεις).
 • Συγγραφή προτάσεων για χρηματοδότηση νέων έργων.
 • Συντονισμός με ομάδες ειδικών εντός και εκτός της εταιρείας.
 • Δημιουργία και διατήρηση καλών σχέσεων με τους συνεργάτες και πελάτες της εταιρείας (εταιρείες, οργανισμοί, μεμονωμένες επαφές) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και εξασφάλιση της καλής και έγκαιρης επικοινωνίας με αυτούς.
 • Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των σχετικών εθνικών και διεθνών δικτύων στα οποία συμμετέχει η εταιρεία.
 • Διερεύνηση ευκαιριών συμμετοχής της εταιρείας σε νέα δίκτυα ή τη συνεργασία με νέους φορείς.
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας σε εκδηλώσεις όπως συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, συναντήσεις κλπ. που διοργανώνουν τα Ευρωπαϊκά έργα και τα δίκτυα στα οποία συμμετέχει η εταιρεία ή άλλοι φορείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Τήρηση και έλεγχος τήρησης ψηφιακού φακέλου για την κάθε πρόταση (Πρόταση, budget, πρακτικά συναντήσεων, αλληλογραφία κλπ.)
 • Διαχείριση της ομάδας συγγραφής προτάσεων και εύρεση νέων μελών.
 • Επίλυση προβλημάτων σε συνεργασία με τον εκάστοτε Διαχειριστή του έργου.
 • Συγγραφή αναφορών προς τη διοίκηση.
 • Ενημέρωση του Διευθυντή Διαχείρισης Έργων και της Διοίκησης για τα προβλήματα των προτάσεων έργων καθώς και τις ανάγκες σε προσωπικό.
 • Ενεργή συμμετοχή σε συζητήσεις για εμπορικές ανάγκες καθ’ όλη την διάρκεια προγραμματισμού και συγγραφής των προτάσεων.

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο / Μεταπτυχιακό Μηχανικού / Επιστήμης Υπολογιστών ή Γεωπονικών Επιστημών / Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλο συναφές πτυχίο.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά).
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στο συντονισμό συγγραφής προτάσεων, με έμφαση σε H2020 και Horizon Europe.
 • Αποδεδειγμένη πρόσβαση σε μεγάλο δίκτυο επαφών/εταίρων.
 • Εμπειρία σε έργα με αντικείμενο στην Ευφυή Γεωργία/ Ψηφιακή Γεωργίας ή/και IoT, Παρατήρηση Γης και τεχνολογίες για μεγάλα δεδομένα, είναι επιθυμητή
 • Ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα λειτουργίας σε διαφορετικές ομάδες διαφορετικών ειδικοτήτων.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης.
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και κρίσεων.
 • Εχεμύθεια και υπευθυνότητα
 • Ευελιξία στις αλλαγές που προκύπτουν και να μπορεί να εκτελέσει εργασία υπό την πίεση προθεσμιών
 • Διαθεσιμότητα για ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Ομαδικό Ασφαλιστήριο για Πρόγραμμα Νοσοκομειακής & Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση hr_recruitment@neuropublic.gr αναγράφοντας τον παρακάτω κωδικό: ΕΠΙΚ_ΣΥΓΓ_ΣΥΓΧ_13_2024.

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Επικεφαλής Ομάδας Συγγραφής Προτάσεων Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
Πειραιάς
πριν ένα μήνα
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση