Για εργοδότες
Χειριστής Παραγωγής - Συσκευασίας (Πλήρης και Μερικής Απασχόληση)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

H ROLCO-BIANIΛ A.E., η μεγαλύτερη βιομηχανία απορρυπαντικών, στα πλαίσια της συνεχούς και συστηματικής ανάπτυξης των προϊόντων και υπηρεσιών της, αναζητά δυναμικά στελέχη για τη θέση του Χειριστή Παραγωγής/Συσκευασίας στο εργοστάσιο της στη περιοχή Αγ. Ιωάννης Ρέντης

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

  • Ελέγχει την εγκατάσταση παραγωγής για την ομαλή λειτουργία
  • Εξασφαλίζει την χρήση των α’υλών σύμφωνα με την πορεία της συνταγής
  • Ακολουθεί την πορεία της συνταγής παραγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες παραγωγής
  • Παρακολουθεί τις ποιοτικές προδιαγραφές των προϊόντων
  • Ακολουθεί το πρόγραμμα καθαρισμών και συντήρησης της εγκατάστασης
  • Ανιχνεύει πιθανές βλάβες ή/και διαρροές στην εγκατάσταση και ενημερώνει ανάλογα
  • Είναι υπεύθυνος για την σωστή συμπλήρωση των εντύπων παραγωγής
  • Ακολουθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της υγιεινής και ασφάλειας έτσι όπως ορίζονται από τα πρότυπα/διαδικασίες της εταιρίας
  • Συνεργάζεται αρμονικά με τους συναδέλφους του για την ομαλή εκτέλεση της παραγωγής
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Χειριστής Παραγωγής - Συσκευασίας (Πλήρης και Μερικής Απασχόληση)
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση