Για εργοδότες
Χημικός / Χημικός Μηχανικός με έδρα την Αττική
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
-
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
πριν 2 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 2 μήνες

 Αρμοδιότητες:

 • Ποιοτικός έλεγχος των τελικών προϊόντων
 • Ποιοτικός έλεγχος ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας διαχείρισης κατά ISO.
 • Έλεγχος των προδιαγραφών νέων και υφιστάμενων Α’ Υλών
 • Ποιοτικός Έλεγχος Α΄ υλών κατά τη παραλαβή
 • Προγραμματισμός και υλοποίηση του σχεδίου για την έρευνα και ανάπτυξη για βελτίωση και δημιουργία νέων προϊόντων
 • Συνεργασία με τα τμήματα: Διοίκησης, Αποθήκης και πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Χημικού ή  Χημικού Μηχανικού
 • Τεχνική αντίληψη & καλή γνώση στη χρήση εξοπλισμού χημικού εργαστηρίου.
 • 2 τουλάχιστον χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία του κλάδου
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Προσόντα επικοινωνίας
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Διαχείριση και επίλυση προβλημάτων (σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή)
 • Οργανωτικές Ικανότητες

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας
 • Προοπτικές προσωπικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση

Όλα τα βιογραφικά να αποστέλλονται στα ελληνικά.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Χημικός / Χημικός Μηχανικός με έδρα την Αττική
-
Αθήνα
πριν 2 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση