Για εργοδότες
Κωδ:GHBR 03
Σύμβουλοι Ακίνητης Περιουσίας - Μεσίτες / Real Estate Agents
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
501-2000
Επιχειρήσεις Real Estate
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
πριν 3 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 3 μήνες

Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή καριέρα στο RealEstate; Η κορυφαία
Εταιρεία Real Estate στην Ελλάδα, GoldenHome, σας προσκαλεί να γίνετε μέλη μιας ζωντανής κοινότητας επαγγελματιών με κοινούς στόχους, που εμπνέουν καιυποστηρίζουν ο ένας τον άλλον.Η Golden Home, εκτός από το ότι αποτελεί τον ηγέτη στην ελληνική αγορά ακινήτων, είναι ένας οργανισμός υψηλών επιδόσεων, παρέχοντας απαράμιλλη υποστήριξη στους ανθρώπους της κάθε στιγμή και υιοθετώντας μια κουλτούρα που προωθεί την ανάπτυξη.
Διαχειριστείτε το μεγαλύτερο RealEstateχαρτοφυλάκιο,60.000+ ακίνητα, και τις περισσότερες από 13.000 νέες ζητήσεις κάθε μήνα!

Απαραίτητα Προσόντα:

- Οργανωτικό πνεύμα
- Επικοινωνιακές ικανότητες
- Ικανότητα διαπραγματεύσεων
- Επαγγελματισμός
- Έντονη επιθυμία για διαρκή προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
- Δημιουργία εποικοδομητικών σχέσεων με τους πελάτες

Παροχές:

- Μηνιαίες πάγιες αποδοχές
- Πλήρης κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ
- Bonus επί των πωλήσεων
- Εβδομαδιαία κάλυψη εξόδων κίνησης
- Υψηλά ποσοστά προμηθειών
- Διαρκής και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση από έμπειρους καθηγητές δικηγόρους,
συμβολαιογράφους, πολιτικούς μηχανικούς
- Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και πρόσβαση σε καινοτόμα λειτουργικά συστήματα
- Προοπτικές εξέλιξης στον διαρκώς αναπτυσσόμενο κλάδο του Real Estate

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Σύμβουλοι Ακίνητης Περιουσίας - Μεσίτες / Real Estate Agents
Αθήνα
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση