Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Κωδ:QUALITY02
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Περιγραφή Θέσης:

Πραγματοποίηση καθημερινών ελέγχων και παρακολούθηση του συνόλου των παραμέτρων ασφάλειας και ποιότητας σε ολόκληρη την γραμμή παραγωγής καθώς και την διαχείριση της ασφάλειας και ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων σύμφωνα με το Σύστημα Ποιότητας της εταιρείας.

Ενδεικτικές αρμοδιότητες του υποψηφίου για τη θέση:

 • Επιβλέπει την τήρηση Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής.
 • Επιλύει προβλήματα Ποιότητας και Ασφάλειας κατά τη παραγωγή Τροφίμων.
 • Ελέγχει καθημερινά την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας IFS της εταιρείας.
 • Διαχειρίζεται τα προβλήματα που προκύπτουν στη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας και έχουν σχέση με την ασφάλεια και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
 • Παρεμβαίνει στην παραγωγική διαδικασία και προτείνει την παύση αυτής, μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να διαπιστωθούν αιτίες που οδηγούν στην παραγωγή μη συμμορφούμενων προϊόντων και να ληφθούν οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.
 • Ενημερώνει σε εβδομαδιαία αλλά και καθημερινή βάση τον Γεν. Δ/ντη για ευρήματα, μη συμμορφώσεις επί της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και τις διορθωτικές ενέργειες οι οποίες εφαρμόστηκαν.
 • Υλοποιεί την εκπαίδευση και κατάρτιση εργαζομένων
 • Συνεργάζεται ενεργά με όλα τα τμήματα της εταιρείας για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας και την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Βασικά προσόντα & Δεξιότητες:

 • Πτυχίο Γεωπόνου Επιστήμονα Τροφίμων/ Τεχνολόγου Τροφίμων/ Χημικού / Χημικού Μηχανικού ή συναφούς σχολής
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε υπεύθυνη θέση του τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας ή Ποιοτικού ελέγχου στη Βιομηχανία Τροφίμων .
 • Καλή γνώση και ευχέρεια στη χρήση της αγγλικής γλώσσας .
 • Εξοικείωση και εμπειρία στην εφαρμογή των διαδικασιών Συστήματος διαχείρισης ποιότητας βάσει του προτύπου IFS.
 • Εμπειρία επί της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Συνέπεια & Ομαδικότητα
 • Προσαρμοστικότητα
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Δημιουργικότητα.
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Η εταιρία προσφέρει:

 • Δυναμικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
 • Σταθερή και πλήρης απασχόληση σε μία διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία.
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Μεταμόρφωση
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση