Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Κωδ:tqm31523
Υπεύθυνος Προγράμματος & διαχείρισης ποιότητας (Programme & Quality Manager)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 4 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 4 μήνες

Η KSM HR, αναζητά για λογαριασμό μεγάλου οργανισμού,

Υπεύθυνο Προγράμματος & Διαχείρισης Ποιότητας (Programme & Quality Manager)

 

Oι κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες θα αναλάβουν την τήρηση των διαδικασιών που ορίζονται από τον οργανισμό και θα συνεργάζονται στενά με τη διεύθυνση και τους projects managers του τμήματος.

 

Προφίλ Υποψηφίων:

  • Αντίστοιχη εμπειρία σε εταιρείες πληροφορικής / τεχνολογίας καθώς τα έργα που θα διαχειρίζονται είναι αμιγώς πληροφορικής
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σε TQM ή συναφές θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Εμπειρία εργασίας με ομάδες
  • Δυνατότητα multitasking

 

Οι αρμοδιότητες Υπεύθυνου Προγράμματος περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλες:

 

  • Διαχείριση προγράμματος

- Εξασφάλιση συμμόρφωσης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην εταιρική διακυβέρνηση.

- Παρακολούθηση διασυνδεδεμένων έργων.

- Συντονισμό δραστηριοτήτων μεταξύ των έργων.

- Εντοπισμός έργων που δεν έχουν ανατεθεί (unassigned tickets).

- Παρακολούθηση εξέλιξης της εκτέλεσης έργων.

- Παρακολούθηση χαρτοφυλακίου έργων (Portfolio Management).

- Συντονισμός δράσεων και συγκέντρωση στοιχείων για την υποστήριξη διενέργειας εσωτερικών ή εξωτερικών ελέγχων.

- Προσδιορισμός κινδύνων και ρίσκων επιχειρηματικής συνέχειας.

 

  • Παρακολούθηση και εξέλιξη διαδικασιών

- Συμμετοχή στη δημιουργία νέων διαδικασιών με προτάσεις απλοποίησης και εξέλιξης διαδικασιών.

- Εκπαίδευση προσωπικού στην τήρηση των διαδικασιών,  ένταξη αυτών στις ομάδες έργου (πχ. δημιουργία λογαριασμών στα υποστηρικτικά εργαλεία πληροφορικής κλπ)

- Παρακολούθηση διαδικασιών και ευρημάτων εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων.

 

  • Έλεγχος και βελτίωση ποιότητας

- Ανάπτυξη διαδικασιών εντοπισμού και αναφοράς προβλημάτων ποιότητας.

- Διατήρηση αρχείου των αναφορών ποιότητας και σχετικών εγγράφων.

- Διαχείριση συμβάντων/προβλημάτων και ανάλυση των βασικών αιτιών (Incident/Problem Management).

 

  • Αναφορές

- Δημιουργία και παρουσίαση στατιστικών αναφορών.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

 

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπεύθυνος Προγράμματος & διαχείρισης ποιότητας (Programme & Quality Manager)
Πεντέλη
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση